Projekt w trakcie realizacji.

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej ma za zadanie prezentować skarby drewnianej architektury sakralnej. Dzięki multimedialnej, interaktywnej podróży po drewnianych, zabytkowych budowlach przysiadłych w beskidzkim krajobrazie diecezji bielsko-żywieckiej można odbyć pasjonującą wędrówkę w świat piękna, sacrum i głębokich przeżyć sięgających Nieba.

“Zastosowane rozwiązanie jest podejściem nowatorskim; takiego muzeum rozproszonego do tej pory w wymiarze sztuki sakralnej w naszej Ojczyźnie nie zrobiono.”

ks. dr Szymon Tracz, pełnomocnik projektu

Rozmowa z Panią Ewą Zielińską, współwłaścicielką firmy konserwatorskiej “Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska”, na temat charakterystyki pracy firm konserwatorskich, zdarzających się niespodziankach podczas rekonstrukcji obiektów oraz etyce zawodowej konserwatora.

Rozmowa z konserwatorem zabytków i dzieł sztuki Katarzyną Gąsienicą-Sieczką na temat jej pracy w kontekście prac konserwatorskich na obiektach z kościołów w Nidku, Osieku i Polance Wielkiej w ramach realizacji projektu.

Rozmowa z konserwatorem dzieł sztuki Ingą Widlińską o trendach w konserwacji obiektów sakralnych na przykładzie kościoła w Nidku, który będzie wchodził w skład Beskidzkiego MuRo.

W ramach realizacji projektu Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego przeprowadziliśmy rozmowę z konserwatorem zabytków i dzieł sztuki Anetą Krawczyk-Wróbel. Pracownia Reno-Arte odrestauruje katafalk i karawan pogrzebowy, które będą częścią ekspozycji w kościele w Osieku.

Diecezja Bielsko-Żywiecka i Parafia w Starej Wsi beneficjentami konkursu „Drewno jest z lasu”

Drewno jest niezwykłym surowcem, który dają nam lasy. Z kolei budownictwo drewniane jest najprostszą formą architektury, po którą od pradziejów sięgał człowiek. Przez całe wieki było ono budulcem powszechnie wykorzystywanym w architekturze zarówno przy wznoszeniu świątyń, jak i w budownictwie mieszkalnym, czy też obronnym. Wypracowane we wczesnym średniowieczu techniki ciesielskie zostały przejęte w budownictwie drewnianym doby gotyku, a następnie w kolejnych epokach. Wykorzystywano je do wznoszenia samodzielnych budynków, bądź też jako uzupełnienie i wykończenie coraz bardziej popularnej architektury murowanej. 

Od zawsze wspaniałe lasy z bogatym drzewostanem porastały Beskidy. Pozyskiwane z lasów drewno służyło zarówno do wznoszenia przepięknych drewnianych świątyń, jak i do tworzenia w nich bezcennego wyposażenia snycerskiego. Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej w cieniu prastarych drzew przysiadło dwadzieścia sześć drewnianych kościółków, z których dwadzieścia dwa wpisanych jest do rejestru zabytków. To tylko część z zachowanych, dawnych świątyń, które przetrwały do naszych czasów. Najstarsze z nich pochodzą z doby późnego gotyku – Gilowice, Nidek, Osiek, Poręba Wielka, Stara Wieś, a najmłodsze wzniesiono już w czasach współczesnych – Żabnica, Juszczyna, Laliki, Istebna-Scecówka.

Zachowane na Podbeskidziu kościoły drewniane zachwycają swym kształtem oraz malowniczą fakturą budulca – solidnymi, zrębowymi ścianami, wzniesionymi z potężnych, modrzewiowych czy jodłowych pni, omszałym gontem, miękko podążającym za często wyszukaną formą zadaszeń i wieżyczek. O ich wyglądzie decyduje konsekwentna i logiczna współzależność funkcji, konstrukcji i techniki wykonania. Trwałość ich istnienia przy kruchym materiale jakim jest drewno zapewniają konserwatorzy dzieł sztuki. Jednocześnie drewniane świątynie otoczone starodrzewem wyrastają ze świata przyrody i stanowią jego integralną część, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Drewno to także materiał dla pracy snycerzy i malarzy, którzy wykorzystywali je jako nośnik artystyczny dla swoich prac, wypełniających sakralne wnętrze, tworząc retabula ołtarzowe, ambony, chrzcielnice, konfesjonały, ławy kościelne, itp.  

Diecezja Bielsko-Żywiecka oraz Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi zostały beneficjentami konkursu „Drewno jest z lasu” i otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W ramach przewidzianych działań promocyjnych drewna jako surowca z lasu m.in. ukaże się książka pt. „Blask i splendor drewnianych kościołów Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej”, poświęcona historii i rozwojowi drewnianej architektury sakralnej Podbeskidzia, a także przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży uwrażliwiające na wartość drewna jako niezwykłego surowca i synonimu ekologicznego stylu życia. 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie Mecenasem Beskidzkiego MuRo

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Beskidzkie MuRo) zyskało przemożnego Mecenasa w postaci Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie. Fundacja zdecydowała się wesprzeć finansowo prowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowych drewnianych kościołach w Gilowicach, Grojcu, Łodygowicach, Nidku, Osieku, Polance Wielkiej i starej szkole w Starej Wsi wchodzące w skład Beskidzkiego MuRo. W ten sposób możemy jeszcze lepiej chronić bezcenne skarby drewnianej architektury sakralnej oraz objąć szczególną troską artystyczne wyposażenie drewnianych kościołów Podbeskidzia, zachowując je dla następnych pokoleń. Jednocześnie Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej będzie mogło szybciej otworzyć się na pierwszych odwiedzających.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została powołana w listopadzie 2004 roku. Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego
i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za cel propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowi m.in. poznawanie historii ojczystej, edukacja i nauka – historyczna, techniczna, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza, wspieranie działań kulturowo – historycznych, czy też dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturalno-narodowego dla przyszłych pokoleń. Działalność Fundacji można śledzić m.in. na jej stronie internetowej: https://fundacja.pgnig.pl oraz Facebooku: https://www.facebook.com/fundacjapgnig/

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do pobrania informacyjnej wersji aplikacji Beskidzkie MuRo, w której publikowane są informacje na temat postępów projektu.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu w mediach społecznościowych

Kontakt

Hubert Piątkowski

Kierownik Projektu

Diecezja Bielsko-Żywiecka

ul. Żeromskiego 5a

43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 81 90 600

e-mail: sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl

Kontakt techniczny

Projekt: “Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym”. Prace realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. VIII OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
Działanie 8.2: Ochrona zabytków

2021 Eltcrac System Sp. z o.o.